06 – 126 726 04

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wendy Wielenga kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wendy Wielenga, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wendy Wielenga verstrekt.

Wendy Wielenga kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Wendy Wielenga gegevens nodig heeft:

Wendy Wielenga verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Wendy Wielenga uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wendy Wielenga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Wendy Wielenga verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Wendy Wielenga worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wendy Wielenga gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wendywielenga.nl. Wendy Wielenga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wendy Wielenga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wendy Wielenga maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wendy Wielenga verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wendy Wielenga op via info@wendywielenga.nl

Wendy Wielenga is als volgt te bereiken:

Postadres: G.J. Geyssendorfferweg 1a, 9765 GJ Paterswolde
Vestigingsadres: G.J. Geyssendorfferweg 1a, 9765 GJ Paterswolde
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65123077
Telefoon: 06 - 1267 2604
E-mailadres: info@wendywielenga.nl